Nagrody

  1. Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

"Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego" to coroczny, otwarty konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego.

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z SARP O/Katowice oraz TUP O/Katowice.

W roku 2012 w kategorii ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA nagrodę Marszałka za Rozbudowę Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie otrzymała Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik – jako współautor projektu.