O Firmie

Architektura to sztuka projektowania budynków oraz innych budowli przestrzennych, organizowania przestrzeni używanej przez człowieka.
Wg Witruwiusza, dobry budynek powinien spełniać trzy reguły – trwałości, użyteczności i piękna.

 * Trwałości – powinien stać niewzruszony,
 * Użyteczności – powinien być użyteczny i funkcjonalny,
 * Piękna – powinien zachwycać ludzi i podnosić ich na duchu.

Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik to firma działająca na rynku od dwudziestu lat.
W swojej pracy dążymy do jak najlepszego połączenia wszystkich trzech atrybutów.
Obiekt, dzieło architektury, powinien odpowiadać zamierzonej funkcji, celowości technicznej, wymaganiom ekonomicznym i estetycznym, a przede wszystkim, dążeniom i oczekiwaniom użytkowników jego przestrzeni.

Współczesne obiekty wymagają w procesie projektowania powiązania ze współczesnymi wymaganiami technicznymi, uwzględnienia zdrowia użytkowników oraz równowagi ekologicznej, znajomości uwarunkowań artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.
Działalność architekta obejmuje szeroki zakres - od projektowania detali i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych.

Dzisiaj projektowanie i architektura wymaga zespołu profesjonalistów z różnych dziedzin, ale architekt pozostaje nadal najważniejszy.

„Zatrudnisz kamień, drewno i beton i za pomocą tych materiałów budujesz domy i pałace: to jest konstruowanie. Pomysłowość jest w pracy. Ale nagle dotykasz mojego serca, sprawiasz mi przyjemność. Jestem szczęśliwy i mówię: To jest piękne. To jest architektura.” - Le Corbusier

więcej »